Corona Update Volg de aanwijzingen van de plaatselijke gezondheidsautoriteiten als je je ziek voelt.

Wij gaan 6 mei op kleinere schaal weer open…zie je gauw.

De cosmetisch huisarts staat voor je klaar met inachtneming van extra veiligheidsmaatregelen.Naast de RIVM richtlijnen graag ook aandacht voor de uitgangspunten van de NVCG:

- De werkzaamheden worden verricht door de arts met kennis van infectiepreventie hij is gewend infectiemaatregelen te begrijpen en na te leven.

- Wij werken zonder klachten van hoesten, keelpijn, neusverkouden, koorts en/of diaree.

- Wij vragen je voorafgaand aan de behandeling over de aanwezigheid van klachten

(i.e. hoesten, keelpijn, koorts, neusverkouden en/of diaree) ook indien huisgenoten dergelijke klachten of zich in thuisisolatie bevinden. Bij binnenkomst wordt dit nogmaals gevraagd. - Bij het binnenkomen en weggaan wordt je verzocht u handen te desinfecteren met de handgel die wij verstrekken.

- Wij verzoeken je om alleen te komen. Mocht er iemand meekomen, dan vragen we je of deze persoon in de auto wil wachten.

- Wij werken zoveel mogelijk buiten de 1,5 meter zone en behouden waar mogelijk afstand tot jou en de andere medewerker en gebruiken beschermingsmiddelen waar nodig.

- In de behandelruimte zijn maximaal 3 personen tegelijkertijd aanwezig.

- Het verspreiden van druppels uit de mondkeelholte speelt een grote rol bij de verspreiding van het coronavirus. Daarom geldt tijdens de behandeling binnen de 1,5 meter dat de arts en cliënt niet onnodig met elkaar spreken.

- Er kan geen mogelijkheid geboden worden om koffie e.d. aan te bieden.

- Gebruik maken van toiletten wordt derhalve niet aangeboden.Wij geven geen hand maar bieden een hartelijk welkom.

We hopen je in goede gezondheid te verwelkomen